Tegemised

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik alusuuring: Virumaa sisemaakülade mälumaastikud hõlmab Lahemaa rahvuspargi 19 sisemaaküla: Palmse, Võsupere, Korjuse, Muike, Ilumäe, Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku, Tõugu, Koljaku, Sagadi, Metsanurga, Tepelvälja, Oandu, Lauli, Vihula, Haili


Mälumaastike kaart on leitav siit:

Toimus

Kohapärimuse kaardistamine Palmse, Sagadi ja Vihula mõisate piirkonnas 

30. oktoobril kell 14-17

Võhma Seltsimajas

Projekt ja koduleht

Lahemaa inimeste filmid

 Lahemaa mälumaastike kaardikiht. Pärimused

Lahemaa külade ajaloolised õiendid

Zoomi vahendusel osalemine:

Link lisatakse 30.10

Olete oodatud!


Seltsist

Lahemaa pärandisõprade seltsi mõte on:
Lahemaa ajaloo uurimine, selle pärismukultuuri kogumine ja talletamine. 
Lahemaa piirkondlike ja kogukondlike traditsioonide kogumine, tekitamine ja arendamine. 
Lahemaa kohaliku elu edendamiseks sündmusete seminaride, kokkutulekute, talgute jm korraldamine.